גולן רונה

אמנות חזותית
קדימה-צורן
058-4285922
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית, אנגלית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר

הזמנה לכנס יהת