אביטן נעמי

פסיכודרמה
ירושלים
052-299372
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר