אברמוב יעל

טיפול באמצעות אמנות חזותית
ירושלים, דוסתאי 3
052-4567177
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מתמחה הדרכה
מספר חבר:
7022
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מתנדב בשעת חרום