אוליצור זמל מיכל

טיפול באמצעות אמנות חזותית
ירושלים
054-5223389
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
618מדריך בכיר
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים