אוליצור זמל מיכל

אמנות חזותית
ירושלים
054-5223389
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מדריך
מספר מדריך:
618
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים