אורסתיו שני

טיפול באמצעות אמנות חזותית
בית שמש
052-4471553
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
7063
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים