שינפלד בוביס לילך

אמנות חזותית
פתח תקווה
054-4725163
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר