ד"ר שלם-צפרי יפעת

טיפול באמצעות תנועה ומחול
אשתאול
054-6845624
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
653
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מעניק הדרכות מוזלות