שפיטלני בלה

אמנות חזותית
חיפה
054-4698839
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר