שפיצר (בן דב) שמואל

טיפול באמצעות מוסיקה
ירושלים
050-5927170
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
גבר
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
3
מעניק הדרכות מוזלות
תחום התמחות 1:
טיפול במוסיקה
תחום התמחות 2:
התמחות ברצף האוטיסטי
מספר מודרכים:
2