פולנואר כותני שרה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
תל אביב-יפו
050-6688476
אזור הטיפול:
מרכז
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
352