ברומיגר מלינה

אמנות חזותית
הוד השרון
054-7599356
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מתמחה הדרכה