אלשלם מקלר יפית

אמנות חזותית
אזור הטיפול:
דרום
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מתמחה הדרכה