חלי טל שלם

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
בית זית
054-8046995
אזור הטיפול:
ירושלים
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר חבר:
8396

אזור טיפול ירושלים ומודיעין