פקר נועה

תנועה ומחול
תל אביב
050-5687782
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מתמחה הדרכה