נפאע נפאע

מוסיקה
בית ג'ן
052-7490206
049803986
049803986
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית, אנגלית, ערבית
מגדר:
גבר
מעמד ביה"ת:
חבר
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מתנדב בשעת חרום