ד"ר שחר גילה

ביבליותרפיה
חיפה
04-8251233
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר