קיכלי תמר

ביבליותרפיה
גבעתיים
052-8535435
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר
מספר מדריך:
662
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מתנדב בשעת חרום