קיסרי שושי

טיפול באמצעות דרמה
קרית אונו
052-4844023
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
8200
מספר חבר:
8200
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים