סלומון איילת

אמנות חזותית
חיבת ציון
054-7424989
אזור הטיפול:
מרכז
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר