וינר נורית

אמנות חזותית
צור הדסה
050-9913008
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר