שוורץ נעמי

תנועה ומחול
כברי
052-8011555
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר