סגיב ליחן

אמנות חזותית
חיפה
054-7403503
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מעמד בי.ה.ת:
חבר