גורן ענבל

תנועה ומחול
תל אביב
054-3072930
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר