מאיר קרן

אמנות חזותית
הרצליה
050-4799290
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר