שטיינדל-דרור ליאת

אמנות חזותית
קרית אתא
054-2211063
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר