שאול שני

פסיכודרמה
תל אביב
054-4598178
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר