קוסמן לי

אמנות חזותית
ירושלים
054-4704184
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית, אנגלית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר