ניצן לילינג ענת

אמנות חזותית
פתח תקווה, החליל 4 א
052-6533334
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים

עובדת במסגרות בריאות הנפש ובחינוך המיוחד.

ניסיון רב בטיפול עם אוכלוסיה חרדית.