קויתי טל

ביבליותרפיה
סביון
054-4229554
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר