אלישע ליאת

אמנות חזותית
הוד השרון
054-8115120
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
ח7097
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מתנדב בשעת חרום