אלעזר רותם

תנועה ומחול
ראשון לציון
052-8550193
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר