בן גיאת רונה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
ירושלים
052-2678991
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
703