ג'ראיסי אמאן

טיפול באמצעות תנועה ומחול
חיפה
054-7763277
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית, אנגלית, ערבית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
7299
מתנדב בשעת חרום