הדסי דניאלה

דרמה
רקפת
054-481898
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מתמחה הדרכה

הזמנה לכנס יהת