וידר שאול

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
ירושלים
054-7973434
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
גבר
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
7524