שאוליאן כהן מיכל

טיפול באמצעות פסיכודרמה
הוד השרון
052-8367911
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
8317
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים