איעתימאד עתאמנה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
ריינה
050-2920008
אזור הטיפול:
צפון
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
ח9006