ווליס שושי

טיפול באמצעות אמנות חזותית
אפרתה
0546373075
אזור הטיפול:
ירושלים
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
9157