חורש אורנית

טיפול באמצעות דרמה
שוהם
052-4602015
03-9731997
15339731997
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
695
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים
מתנדב בשעת חרום

מרץ 2020 -        הערות לימי חרום - במסגרת התנדבות בחרום - נותנת הדרכות טלפוניות בחינם. טיפולים קצרים והתייעצויות בחינם.