חזין מריק

אמנות חזותית
נווה אטי"ב
052-6794204
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
גבר
מעמד ביה"ת:
חבר
מספר חבר:
ח7600