כדורי הדס

טיפול באמצעות תנועה ומחול
אושה
0542558349
אזור הטיפול:
צפון
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מתמחה הדרכה
מספר חבר:
9359