סגל מיכל

אמנות חזותית
תל אביב, מבצע קדש 46 א
050-7220220
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים