מוצרי רבקה

טיפול באמצעות דרמה
רגבה
050-7950757
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
441
מעניק טיפולים מוזלים לסטודנטים