מרום ימית

ירושלים, הציונות9/4
052-3967248
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
חבר