ברוקנר יהודית

טיפול באמצעות ביבליותרפיה
קרית אונו
054-4886899
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
מ239
מתנדב בשעת חרום