לוי יהודית

אמנות חזותית
עץ אפרים
052-3892665
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מדריך
מספר מדריך:
1200