מיליניצקי אורלי

טיפול באמצעות אמנות חזותית
כפר האורנים
052-8429315
אזור הטיפול:
ירושלים
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך
מספר מדריך:
1015
מעניק הדרכות מוזלות
תחום התמחות 1:
אמנות
תחום התמחות 2:
שילוב אומנויות
מספר מודרכים:
2