מינדל איריס

אמנות חזותית
גבע
054-6633362
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מתמחה הדרכה