סלעי עמליה

טיפול באמצעות אמנות חזותית
רקפת, תאנה 3
050-3786236
אזור הטיפול:
צפון
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד ביה"ת:
מדריך בכיר
מספר מדריך:
515