ד"ר כהן אור דינה

ביבליותרפיה
הוד השרון
050-5624648
אזור הטיפול:
מרכז
שפת הטיפול:
עברית
מגדר:
אישה
מעמד בי.ה.ת:
מדריך
מספר מדריך:
705

ד"ר לביבליותרפיה וספרות משווה. מומחית לפסיכותרפית הצבע.

מטפלת בילדים, נוער ומבוגרים בהוד השרון, משלבת טבע-תרפיה בשני תחומי טיפול אלה, מדריכה רשומה מטעם י.ה.ת. מרצה במכללת לווינסקי , בפיסג"ת בית שמש ובמרכז פסיכותרפית הצבע בגבעת שמואל.

מיסדת עם מיכל פוקס את המרכז עִמָטֶבַע - הוויה יצירה קהילה

מאמרים/ספרים שכתבתי

פרק בספר

כהן-אור דינה ופישר יואב (2015). ציר ה'סתם-צורה' - מפה להערכה והתערבויות טיפוליות מבוססות אמנות בגישת פסיכותרפית הצבע. בתוך: ברגר, רונן  (עורך). להתבונן ביצירה - לראות את הנפש - מודלים וגישות להערכה ולהדרכה בטיפול מבוסס אמנויות, פרי יצירתם של מטפלים ישראלים. קריית ביאליק. הוצאת אח

מאמרים שהוצגו בכנסים:

The Stories Hothouse- a Model for Creative Storymaking - Dina Cohen-Or, Imaginative Education Conference, SFU, Vancouver Canada, 2007:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=866A3C73AA5DA26E56BA3FC9D8Bdoi=10.1.1.337.8032&rep=rep1&type=pdf

Two Languages One Tongue, "The Working Metaphor", Ariela Gidron and Dina Cohen-Or, Imaginative Education Conference, SFU, Vancouver Canada, 2007:http://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=435309

The Discourse Space Model - Dina Cohen-Or, "Imagine: Expression in the Service of Humanity", Creative Approaches to Dealing with Conflict in Groups with a Focus on the Israeli-Palestinian Conflict, Lesley University Israel, April 2006,